اولین مرحله پس از انجام کارشناسی ملک های منطقه کاری مشاور تکمیل کردن دفتر فایل است.

اما پیش از این که از دفتر فایل صحبت شود لازم است که در مورد تعداد کارشناسی هایی که در ابتدای کار توسط مشاور آماتور انجام می شود کمی بحث شود .

در مورد اینکه یک مشاور تازه وارد باید چه تعدادی فایل ببیند تا بتواند کار خود را به عنوان یک مشاور شروع کند ٬ ذکر این مطلب لازم ایت که هر چه مشاور تازه وارد در ابتدای کار بیشتر خودش را به سختی بیاندازد وتعداد فایل های بیشتری را کارشناسی نماید با قدرت کاری و ملومات و تسلط بیشتری کار را آغاز خواهد نمود.

اما به نظر اکثر صاحب نظران این صنف مشاور تازه وارد باید حداقل هفتاد درصد از فایل های موجود منطقه خود را کارشناسی کرده باشد تا بتواند کارخود را به عنوان یک مشاور آغاز نماید و به سراغ مرحله بعد برود.

در مورد دفتر فایل ٬ هدف از درست کردن دفتر فایل محلی برای طبقه بندی و دسترسی آسان به فایل های مشاور است.

دفتر فایل در واقع محملی فراهم می کند که تا اطلاعات تکمیلی یک مورد ملکی به تدریح زیاد شود و به اطلاعات اولیه افزودن شود.

بدیهی است که مشاور باید تقسیم بندی درستی برای دفتر فایلش انجام دهد تا بتواند به سرعت و راحتی فایل مورد نظر مشتریان مختلف را پیدا کند . تقسیم بندی ها می تواند براساس قیمت ٬ متراژ و یا منطقه باشد .

منظور از دفتر فایل فقط دفتر کاغذی نیست شما می توانید از گوشی خود نیز برای ثبت فایل ها استفاده کنید و دربرنامه های یادداشت امکان تقسیم بندی نیز وجود داره.

آماده سازی فایل برای کار

اطلاعاتی که تا اینجا مشاور جمع آوری نموده است تنها برای آغاز کار است .

در واقع تا اینجای کار مشاور اطلاعاتی بیشتر از رایانه یا دیوار یا شیپور و روزنامه ندارد .

در واقع تا اینجای کار مشاور اطلاعاتی در مورد فایل ها دارد که هر مشاور دیگری هم آن اطلاعات را دارد یا می تواند داشته باشد.

در واقع این فایل ها از این مرحله به بعد و با کاری که مشاور روی آنها انجام می دهد می تواند ارزشمند شود و امکان فروش پیدا نماید .

در این مرحله است که فایل ها با کار مشاور ساخته و پرداخته می شود و از مابقی فایل ها ارزشمند تر است

آموزش مشاور املاک

آماده سازی فایل

کارهایی که مشاور املاک برای آماده سازی فایل باید انجام دهد عبارت است از :

  1. به قیمت رساندن فایل : هر فروشنده ای قبل از اینکه ملکش را برای فروش بگذارد معمولا تحقیقاتی راحع به قیمت ملک خود انجام می دهد. در این تحقیقات معمولا معایب و محاسن ملک وی به فروشندگوشزد می شود و در برابر قیمت ملک نیز به وی اعلام می شود . اما بطور معمولی کسی که قصد فروش چیزی را دارد معمولا چشم به محاسن مورد فروشی خود دارد و بالاترین قیمت متصور را برای فروش ملکخود در نظر می گیرد و حتی گاهی قیمتی بالاتر نیز اعلام می نماید تا بتواند در زمان فروش تخفیفی هم برای مشتری خود در نظر بگیرد و معمولا با چنین قیمت هایی امکان فروش ملک وجود نخواهد داشت.اولین وظیفه مشاور این است که با لحاظ محاسن و معایب احتمالی ملک مورد نظر قیمت واقعی ملک را استخراج نماید و سپس با مالک وارد مذاکره شود و با دلیل و منطق شرایط ملک را برای مالک تشریح وقیمت واقعی ملک را گوشزد نماید. حال از بین انبوه مالکانی که قصد فروش ملک شان را دارند و مشاور ما با آنها در مورد قیمت صحبت کرده است تنها باید روی ملک هایی فعالیت نمود که مالک حاضر بهفروش ملک خود به قیمت واقعی و کارشناسی است. در مورد بقیه مالک ها که قصد فروش ملک شان به قیمت غیر واقعی را دارند در جای